Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

BANDI Sign Up Information

Last Updated:
2/17/2020
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Email Verified:
11/100
Data Held

Email Address

 Email

Password

 Password

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to BANDI.

  Bandi

Nowo?ci      Promocje      Fito Lift Care      Pure Care      UV Expert


Pro?ba o potwierdzenie zapisu

Aby w pe?ni korzysta? z ofert promocyjnych dla sta?ych klientów koniecznie potwierd? swój e-mail klikaj? poni?ej:

Tak to jest mój adres e-mail
Je?eli nie pami?tasz has?a kliknij tutaj.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do cz?stych odwiedzin.

Zespó? Bandi

Zmie? piel?gnacj? na profesjonaln?
Instagram Facebook Pinterest Youtube
Nie odpowiadaj na t? wiadomo??. Zosta?a ona wygenerowana automatycznie.
Registration
Password
Email
Klient indywidualny (osoba prywatna)
Kraj*
Austria
Urodziny
Austria
Austria
Adres wysy?kowy
Wysy?ka na powy?szy adres
Wysy?ka na inny adres
Akceptuj? Regulamin sklepu oraz Polityk? prywatno?ci. *
Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. Na podstawie ROZPORZ?DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o ?wiadczeniu us?ug droga elektroniczn?, wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie: imi?, nazwisko, numer tel
Wyra?am zgod? na personalizacj? przekaz?w i profilowanie. Na podstawie ROZPORZ?DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wyra?am zgod? na profilowanie i personalizacj? marketingu BANDI COSMETICS Sp. z o.o. Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e w czasie u?ytkowania, BANDI COSMETICS
Data Name Data Type Options
  Text Box
Password   Text Box
Email   Text Box
  option
  option Klient indywidualny (osoba prywatna)
Kraj*   dropdown Austria
Urodziny   dropdown Austria
  dropdown Austria
  option Adres wysy?kowy
  option Wysy?ka na powy?szy adres
  checklist Wysy?ka na inny adres
  checklist Akceptuj? Regulamin sklepu oraz Polityk? prywatno?ci. *
  checklist Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. Na podstawie ROZPORZ?DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o ?wiadczeniu us?ug droga elektroniczn?, wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie: imi?, nazwisko, numer tel
  checklist Wyra?am zgod? na personalizacj? przekaz?w i profilowanie. Na podstawie ROZPORZ?DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wyra?am zgod? na profilowanie i personalizacj? marketingu BANDI COSMETICS Sp. z o.o. Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e w czasie u?ytkowania, BANDI COSMETICS

Comments about bandi

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020