Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

e-chalupy Sign Up Information

Last Updated:
9/17/2019
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Internet and Telecom
Email Verified:
16/100
Data Held

Password

 Password

Your Name

 Full Name

Phone Number

 Phone

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to e-chalupy.

Dobrý den,


Toto je potvrzení registrace na webu www.e-Chalupy.cz

Pomocí údaj? níže se m?žete kdykoliv vrátit k dokon?ení registrace a po p?ihlášení do klientské sekce provád?t úpravy prezentace Vašeho objektu.

Nejprve je pot?eba vyplnit údaje o objektu, který chcete prezentovat. Také doporu?ujeme vyplnit faktura?ní údaje. Poté bude provedena kontrola údaj? a spušt?ní prezentace správcem eChalupyCZ. Správce spouští objekty každý pracovní den.

Po spušt?ní prezentace Vám p?ijde informa?ní email. Doporu?ujeme p?idat adresu info@e-chalupy.cz, ze které Vám p?išel tento email do d?v?ryhodných emailových kontakt?. Zvýšíte tím doru?itelnost email? s poptávkami od zákazník?, které Vám budou zasílány z našich stránek.

P?ihlašovací údaje
Adresa pro p?ihlášení: www.e-chalupy.cz/klient/
?íslo objektu: 1877
Heslo: trK2A657rc (heslo lze zm?nit v klientské sekci)


P?ejeme mnoho úsp?ch?!
Tým e-Chalupy.cz
Registration
Name (full)
Email address
Phone
Password
Where did you hear about us?
Name of the object
Websites
Village
Check code
Object type
family house
Region
abroad
I agree with the general terms and conditions that I have read (see below).
Data Name Data Type Options
Name (full)   Text Box
Email address   Text Box
Phone   Text Box
Password   Text Box
Where did you hear about us?   Text Box
Name of the object   Text Box
Websites   Text Box
Village   Text Box
Check code   Text Box
Object type   Dropdown Family house
Region   Dropdown Abroad
  Checklist I agree with the general terms and conditions that I have read (see below).

New object registration Required fields are marked with an asterisk *. After completing the basic data on this page you will be redirected to the client section, where you will gradually fill in all necessary information about your object. You will also receive an email with your login information to the client section, so you can return to the registration at any time.

Welcome to the e-Chalupy.cz client section ! Some items, such as occupancy of an object, will only be accessible after the presentation has started. In the meantime, you can browse the main menu and subpages and have a look in our client section. In order to run the presentation of your object, it is necessary to fill and save all subpages in the presentation section and then choose and order one of the service packages .

Comments about e-chalupy.cz

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020