Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

ekologia Sign Up Information

Last Updated:
7/21/2019
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Arts and Entertainment
Email Verified:
20/100
Data Held

Email Address

 Email

Username

 

Password

 Password, Confirm Password

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to ekologia.

Witamy na portalu ekologia.pl!
Dzi?kujemy za rejestracj?.
Twoje dane:
Nazwa u?ytkownika: John Reid
Login: @
Has?o: *************
Twoje konto zosta?o utworzone i musi zosta? aktywowane zanim b?dzie mo?na go u?y?.
Je?li te dane s? zgodne, aktywacja konta nast?pi po klikni?ciu na link:
https://www.ekologia.pl/registration/activate/caf7afe9c774a7887a117085ed37bbda/
UWAGA: AKTYWACJA POWINNA NAST?PI? W CI?GU 14 DNI, PO TYM CZASIE KONTO JEST USUWANE.
?yczymy powodzenia!
Zespó? ekologia.pl
Wiadomo?? zosta?a wys?ana zgodnie z Regulaminem i Polityk? Prywatno?ci portalu ekologia.pl.
Nie odpowiadaj na t? wiadomo?? - zosta?a ona wygenerowana automatycznie dla celów informacyjnych.
Registration
Username
Email
Email confirm
Password
Password (confirm)
Sex
male
Data Name Data Type Options
Username   Text Box
Email   Text Box
Email confirm   Text Box
Password   Text Box
Password (confirm)   Text Box
Sex   Checklist Male

Registration

Your account has been created!

Comments about ekologia.pl

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020