Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

ICM Capital Sign Up Information

Last Updated:
2/26/2020
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Email Verified:
34/100
Data Held

Email Address

 Email

Your Name

 First Name, Last Name

Your Address

 Home Address, Country

Phone Number

 Phone

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to ICM Capital.

Facebook
Twitter
Instagram
Gwefan / Website
YouTube
Pinterest
Rhannu | Share Rhannu | Share
Trydar | Tweet Trydar | Tweet
Danfon | Forward Danfon | Forward
Newyddion o''r Gen

Latest from The Library
Newyddion diweddaraf o''r Llyfrgell Genedlaethol | Latest news from The National Library of Wales
Croesawu ein darllenwyr yn ?l!

Welcoming back our readers!
Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd un o'n hystafelloedd darllen yn ail-agor ar ddydd Mawrth, 1 Medi 2020.

Wrth groesawu ein defnyddwyr yn ?l byddwn yn rhoi mynediad i''n casgliadau ar ffurf gwasanaeth cyfyngedig, gyda mesurau newydd yn eu lle er mwyn diogelu darllenwyr, ymchwilwyr a staff.

 
Manylion pellach ar beth i'w ddisgwyl wrth i ni ailagor yn dilyn y cyfnod clo.
We are thrilled to announce that one of our reading rooms will re-open from Tuesday, 1 September 2020.

By welcoming back our users, we will provide a limited service and access to our collections, with new measures in place to protect readers, researchers and staff. 

 
Further details on what to expect as we reopen after the lockdown period.
Digwyddiadau Ar-lein

Online Events

Dod ?'n digwyddiadau i'ch cartref! 

Ydych chi eisiau dysgu mwy am agweddau o waith y Llyfrgell? Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar ein digwyddiadau ar-lein amrywiol.

Bringing our events to your home!

Do you want to learn about some aspects of the Library's work? Make sure you keep an eye on our social media accounts for the latest information on our various digital events.

Facebook
Facebook
Twitter Cymraeg
Twitter Cymraeg
English Twitter
English Twitter
Instagram
Instagram
Unrhyw gwestiynau?

Any questions?
Cofiwch fod dal modd i chi gysylltu ? ni gyda'ch ymholiadau. Mae ein t?m gweithgar ac arbenigol yn parhau i ateb eich cwestiynau hyd gorau eu gallu.
 
Gallwch lenwi ffurflen ymholiadau ar-lein, neu ddefnyddio ein gwasanaeth Sgwrs Sydyn.
Remember that you can still contact us with your enquiries. Our dedicated and knowledgeable team are continuing to answer your enquiries as best they can.

In addition to completing our online enquiries form, you can also use our Instant Chat service. 
Cadwch mewn cysylltiad

Keep in touch
Cofiwch danysgrifio i''r cylchlythyr yma i dderbyn y newyddion diweddaraf o''r Llyfrgell Genedlaethol yn fisol.

Danfonwch eich ymholiadau am ein casgliadau, gwasanaethau a gofodau at:

 
gofyn@llgc.org.uk

Subscribe to this newsletter to receive the latest news from the National Library every month.

Send all your enquiries regarding our collections, services and spaces to:


enquiry@llgc.org.uk
Rhannu | Share Rhannu | Share
Trydar | Tweet Trydar | Tweet
Danfon | Forward Danfon | Forward
Facebook
Twitter
Instagram
Gwefan / Website
YouTube
Pinterest
Copyright ? 2020 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, All rights reserved.
Rydych yn derbyn yr e-bost yma yn dilyn tanysgrifio i''n rhestr gyswllt / You are receiving this email after subscribing to our contact list.

Our mailing address is:
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Penglais
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU
United Kingdom

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Registration
Existing Client?
First name
Last name
Email
Phone
Country
Existing Client?
Yes
Montenegro
Montenegro
Data Name Data Type Options
Existing Client?   Text Box
First name   Text Box
Last name   Text Box
Email   Text Box
Phone   Text Box
Country   Text Box
  option Existing Client?
  option Yes
  dropdown Montenegro
  dropdown Montenegro

Comments about icmcapital

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020