Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

jihovychod Sign Up Information

Last Updated:
1/10/2020
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Email Verified:
33/100
Data Held

Email Address

 Email

Password

 Password

Your Address

 City, State, Region, Zipcode

Phone Number

 Mobile Phone

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to jihovychod.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
www.jihovychod.cz

D?kujeme za vaši registraci

Byl/a jste úsp?šn? zaregistrován/a jako Jon Jon.
Pro p?ihlášení použijte sv?j e-mail a heslo.

P?ihlásit
.emailview
Registration
Údaje o organizaci název*
Password
Email
Phone (mobile)
City
State
Region
Zipcode
Registrace Registrací ud?lujete Regionální rad? regionu soudržnosti Jihovýchod (dále RR JV) souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údaj? ve smyslu zákona ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj? a o zm?n? n?kterých zákon?, na dobu nezbytn? nutnou, resp. na dobu trvání ROP JV, maximáln? však do roku 2015. RR JV tímto prohlašuje, že všechny takto získané osobní údaje budou shromaž?ovány a zpracovávány pouze pro poskytování informací souvisejících s Regionálním opera?ním programem
Afghánistán (????????????)
Data Name Data Type Options
Údaje o organizaci název*   Text Box
Password   Text Box
Email   Text Box
Phone (mobile)   Text Box
City   Text Box
State   Text Box
Region   Text Box
Zipcode   Text Box
  checklist Registrace Registrací ud?lujete Regionální rad? regionu soudržnosti Jihovýchod (dále RR JV) souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údaj? ve smyslu zákona ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj? a o zm?n? n?kterých zákon?, na dobu nezbytn? nutnou, resp. na dobu trvání ROP JV, maximáln? však do roku 2015. RR JV tímto prohlašuje, že všechny takto získané osobní údaje budou shromaž?ovány a zpracovávány pouze pro poskytování informací souvisejících s Regionálním opera?ním programem
  dropdown Afghánistán (????????????)
  reset

Comments about jihovychod

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020